Bankgiro 5701-7089  Swish 1235514690

Stråvalla Båtklubb samarbetar med

Väder länkar

Senaste nytt

Inför båtsäsongen 2020

2020-05-17 Aternativ till bottenfärg

Under årsmötet 2020-05-16 presenterade styrelsen skrovsyddsduk, som miljövänligt ett sätt att helt slippa bottenfärg på båten. Skrovskyddsduk finns monterad på båtplats N 14. 

Vill du måla båtbottnen, så använd biocidfri bottenfärg. Provtagning i hamnen har visat på alltför höga halter av miljögifter. Vi måste gemensamt arbeta för att minska miljögifterna.


2020-05-13 Inga husbilar på hamnparkeringen

Styrelsen inför en enkel regel: Inga husbilar på hamnplanen.


2020-01-27 Viktigt inför båtsäsongen 2020

För båtplatsinnehavare gäller att anmäla sej till arbete i hamnen senast 2020-03-14 

För båtplatsinnehavare gäller att anmäla sej till två vaktpass i hamnen senast 2020-04-15

• En utebliven anmälan medför en avgift på 500 SEK

• Ovan gäller även om du inte tänker sjösätta och därmed ska anmäla din plats till s.k. sommarplats 

Kalender för 2020 se nedan under "Inför båtsäsongen 2020".


2019-09-10 Högtryckstvätt
Högtryckstvätten fungerar i 45 minuter. Du öppnar hänglåset till handtaget med din nyckel och startar tvätten med hjälp av nyckeln, på samma sätt som för bommen. Var noga med att följa anslagna instruktioner. En hammare eller liknande kan behövas för knacka på luckan för att öppna för filtrering av spolvatten. 
Håll emot lagom när slangen ska rullas in i högtryckshuset.


2019-08-09 Ingen parkering på pirarna

För lämna fri väg för utryckningsfordon, så är det absolut förbjudet att parkera på pirarna. Tänk på att även flakmopeder och cykelkärror kan utgjöra hinder.


2019-07-10 Öppning/stängning av bommen till hamnplanen

• Stå utanför hamnplan. Se till att inte blockera foocellen i knähöjd
• Sätt i nyckeln, vrid varsamt till klockan 2
• Om lampan ovan låset blinkar, är öppning startad
• Vid nyckeln till klockan 12. Ta ut nyckeln
• När bommen är öppen lyser lampan med fast sken
• Passera bommen, som stängs efter 40 s
• Kontrollera att bommen blir stängd


2018-09-16 Kranen

Kranen är reparerad. Styrelsen har beslutat att max 3000 kg får lyftas tills vidare. Detta för att undvika ytterligare dyra reparationer. Lyft av tyngre båtar kan samordnas och får använda mobilkran.

 

2018-09-09 Hamnparkering

Endast markerade parkeringsplatser ska användas och endast ett fordon per båtplats. Ingen parkering på pirarna eller på markerade trailerplatser.

 

2018-06-05 Strandparkering

Medlemskort i Stråvalla Båtklubb har ALDRIG givit tillstånd till parkering på strandparkeringen.  Parkeringstillstånd utfärdas av Stråvalla Fritidsförening. Se stravallafritidsforening.se/evenemang.html

 

2018-01-26 Medlemskort

Som medlem i Stråvalla Båtklubb har du rätt till ett medlemskort, som också visar att du är medlem i VBF (Västkustens Båtförbund) och SBU (Svenska Båtunionen). VBF förhandlar med affärsidkare om rabatter för medlemmara, som kan visa upp sitt medlemskort. Saknar du medlemskort, så skicka SMS till Patrik Lindberg med namn, medlemsnr och för båtplatsinnehavare även båtplatsnr.

Medlemsnr hittar du i medlemslistan under fliken "Medlem".

 

Kommer båten i sjön i sommar? Anmäl så snart som möjligt till tfaugerhaug@gmail.com eller på tfn 0766101488 (även SMS), att du inte kommer att sjösätta i år. Många medlemmar står i kö för att få hyra en båtplats över sommaren. Om klubben kan hyra ut din plats, kommer din båtplatsavgift att helt eller delvis krediteras, beroende på när den som hyr får platsen.

OBS: Egen uthyrning i andra hand är förbjuden och leder till uteslutning ur klubben!

 

Sommar- och trailerplatser. Anmälan av intresse för sommar- och/eller trailerplatser ska vara klubben till handa senast 2020-04-30. Anmälan görs genom att använda "Registeranmälan (formulär)" eller "Registeranmälan (pdf)" under fliken "Medlem". Fullständigt ifylld "Registeranmälan (pdf)" skickas till Torstein Fagerhaug, Långamossevägen 24, 439 65 Stråvalla. När du erhållit en plats och betalat fakturerad avgift tar du kontakt med Peter Gustafsson för att bli tilldelad vaktpass. Efter det kontaktar du Torstein Fagerhaug och då får du en nyckel till hamnen. För trailerplatser betalar du en nyckeldeposition. Kontaktuppgifter för Peter hittar du under fliken "Kontakta".

 

Ny båt eller ny försäkring. Anmälan till klubben görs på samma sätt som för sommar- och trailerplatser. Se ovan. Skicka även en kopia på giltig båtförsäkring till Torstein Fagerhaug.

 

Sjösättning och upptagning med kran på nedan angivna dagar är avgiftsfri för medlemmar. För icke-medlem är avgiften 500 SEK. På övriga dagar är avgiften 500 SEK för medlemmar, för icke-medlem 700 SEK. Vid lyft med kranen måste ett giltigt försäkringsbrev uppvisas. 

Endast försäkrade båtar kan lyftas.

 

Viktiga datum för båtplatsinnehavare


februari

Utskick av fakturor

14

mars

31

mars

Sista dagen för inbetalning av fakturerade avgifter

4

april

Årsmöte, flyttat till 2020-05-16 på grund av Covid-19

14

april

18

april

Arbetstillfälle 1

19

april

Arbetstillfälle 2

25

april

Arbetstillfälle 3

26

april

Arbetstillfälle 4

2

maj

Sjösättning med kran. För bokning kontakta Peter Skoglund. Kontaktuppgifter hittar du under fliken "Kontakta".

16

maj

23

maj

Sjösättning med kran. För bokning kontakta Peter Skoglund

augusti

Medlemsmöte i klubbstugan 

19

september

Upptagning med kran. För bokning kontakta Peter Skoglund

10

oktober

Upptagning med kran. För bokning kontakta Peter Skoglund

Viktiga datum för dej som väntar på båtplats


februari

Utskick av fakturor

31

mars

Sista dagen för inbetalning av fakturerade avgifter

4

april

Årsmöte, flyttat till 2020-05-16 på grund av Covid-19

30

april

Sista dagen för anmälan av intresse för sommar- och/eller trailerplats

16

maj

augusti

Medlemsmöte i klubbstugan

Övrigt

Ny version av klubbens stadgar publicerad. Se STADGAR SBK.pdf


Se hamnen från luften, som den såg ut före den nya västra bryggan, på YouTube (4m55s). Tyvärr står det "Stråvalla Båtförening" i introduktionen, men någon sådan förening finns ju inte.