Stråvalla Båtklubb samarbetar med

Väder länkar

Senaste nytt

2024-06-03 Information från Informationscentralen för Västerhavet hos Länstyrelsen

Vi är en informationsresurs för allmänheten och kommunerna i Västerhavet (Skagerrak, Kattegatt och Öresund). Till oss kan ni vända er med specifika och generella frågor om marin miljö, stort som smått, info här.


2024-04-28 Godkända bottenfärger 2024

Kemikalieinspektionens förteckning över godkända bottenfärger finns här


2024-03-19 Parkeringstillstånd för 2024

Utlämning av P-tillstånd, samt i förekommande fall tagg till bommen, kommer i år ske på plats i klubblokalen i Stråvalla följande dagar:

  • lördag den 20e april mellan kl 9:00 till 10:00
  • söndag den 21 april mellan kl 8:00 till 9:00
  • söndag den 28e april mellan kl 8:00-9:00


2024-03-02 Ny rutin anmälan till vaktpass i hamnen

Efter önskemål från er medlemmar inför vi nu ett digitalt stöd för bokning av vaktpass för säsong 2024 via Boka.se.

För mer information se nedan under "Anmälan till vakthållning" och tidigare utsänt mail från boka.se med inloggningsinstruktioner.


2024-02-23 Medlemsrabatt Navigationsutbildning

Navigationsskolan erbjuder kurser online för Förarintyg, Kustskepparintygs eller VHF/SRC utbildning.
Genom att ange medlemskap i SBK får du som medlem 300 SEK i rabatt på ordinarie pris för den utbildnings som väljs. https://navigationsskolan.se


2024-01-17 Parkeringstillstånd

VIKTIGT: Även i år måste alla medlemmar med fast båtplats använda ett P-tillstånd (ett per båtplats) som skall ligga synlig i vindrutan vid parkering på hamnplan.
Alla som tilldelas en Trailerplats eller tillfällig sommarplats måste också hämta ut ett P-tillstånd innan nyckelbrickan aktiveras.


Frågor kring parkeringstillstånd, kontakta Jörgen Sundberg.


Inför båtsäsongen 2024

Kommer båten i sjön i sommar?

Anmäl så snart som möjligt till info@stravallabatklubb.se om du inte kommer att sjösätta i år. Många medlemmar står i kö för att få hyra en båtplats över sommaren. Om klubben kan hyra ut din plats, kommer din båtplatsavgift att helt eller delvis krediteras, beroende på när den som hyr får platsen.


OBS:Egen uthyrning i andra hand är förbjuden och leder till uteslutning ur klubben!


Sommar- och trailerplatser.

Anmälan av intresse för sommar- och/eller trailerplatser ska vara klubben till handa senast 2024-04-30. Anmälan görs genom att använda"Båtuppgifter/anmälan (formulär)". När du erhållit en plats och betalt fakturerad avgift tar du kontakt med Peter Gustafsson för att bli tilldelad vaktpass och därefter Jörgen Sundberg för att få en nyckelbricka och parkeringstillstånd till hamnen. För frågor om anmälan eller annat avseende tilldelning av båtplatser kontakta Jörgen Sundberg. Kontaktuppgifter hittar du under menyn "Kontakta" här på hemsidan.


Ny båt eller ny försäkring.

Anmälan till klubben görs på samma sätt som för sommar- och trailerplatser. Se ovan. Skicka även en kopia på giltig båtförsäkring till info@stravallabatklubb.se

.

Sjösättning och upptagning med kran på nedan angivna krandagar är avgiftsfri för medlemmar med båtplats. För icke-medlem är avgiften 1000 SEK. På övriga dagar är avgiften 1500 SEK för medlemmar, för icke-medlem 1700 SEK. Vid lyft med kranen måste ett giltigt försäkringsbrev uppvisas. 

Endast försäkrade båtar kan lyftas.

 

Viktiga datum

29

februari

Utskick av fakturor

17

mars

Sista dagen för anmälan till arbete i hamnen, instruktion se nedan

31

mars

Sista dagen för inbetalning av fakturerade avgifter

15

april

Sista dag för anmälan vaktpass, se instruktion nedan

20

april

Årsmöte hamnplan/klubbstuga kl 10.00

21

april

Arbetstillfälle 1

27

april

Arbetstillfälle 2

28

april

Arbetstillfälle 3

26

oktober

Arbetstillfälle 4

4

maj

Sjösättning med kran. För bokning kontakta Daniel Karlsson. Kontaktuppgifter hittar du under fliken "Kontakta". Försäkringsbevis skall uppvisas.

18

maj

Sjösättning med kran. För bokning kontakta Daniel Karlsson

14

september

Upptagning med kran. För bokning kontakta Daniel Karlsson

 5

oktober

Upptagning med kran. För bokning kontakta Daniel Karlsson

xx

oktober

Medlemsmöte kl 10.00 i klubbhuset

Anmälan arbete i hamnen

För att hamnkommittén skall beredas möjligheter till att planera in ditt arbetsönskemål, ombeds du att senast 2024-03-11 skicka in nedanstående uppgifter via e-post till e-postadress hamnarbete@stravallabatklubb.se.

Insända uppgifter betraktas som gällande och undertecknade. Har du inte tillgång till e-post, så kan du kanske be någon skicka in dina uppgifter.

OBS: Arbete i hamnen är obligatoriskt för alla medlemmar med båtplatserna 1–108. Uteblivet svar eller inte i tid från dessa medlemmar medför betalning 500 kronor, som kommer att faktureras i slutet av båtsäsongen.

Övriga medlemmar är naturligtvis välkomna att frivilligt teckna sig för en arbetsdag.   

Vänliga hälsningar

Hamnkommittén

 

Starta din mejl-app. Öppna nytt meddelande, ange ämne: Anmälan till arbete. Kopiera in nedanstående, fyll i och skicka till hamnarbete@stravallabatklubb.se


Alt 1.

Jag kan/vill inte delta i vårens arbetsuppgifter utan förbinder mig i stället att betala 500 kronor, som faktureras i efterhand, ange ____ (ange X)


Alt 2.

Jag vill bli kontaktad av hamnkommittén för att delta i vårens arbetsuppgifter vid nedanstående valda tillfällen.

 

 V.g. markera 2 arbetstillfällen där du delta.

  

___  2024-04-21 (söndag)

___  2024-04-27 (lördag)

___  2024-04-28 (söndag)

___  2024-10-26 (lördag)

 

Namn:

Medlem nr:

Båtpl. Nr:

E-post:

Telefon:

Anmälan till vakthållning

Vakthållning 2 nätter i Stråvalla båthamn är obligatorisk för alla ordinarie båtplatsinnehavare, innehavare av trailerplats och innehavare av sommarplats, för att minimera stölder och åverkan på båtar och hamnanläggning.


Undantag medges endast om synnerliga skäl föreligger och först efter att kontakt tagits med nedanstående styrelsemedlem.


Nytt för i år är att bokning sker via bokningssida hos boka.se som föreningen utnyttjar som tjänst

Instruktion för hur sker bokning här


Om ingen anmälan görs eller om anmälan sker efter ovan angivet datum, så utgår en förseningsavgift på 500 kronor och tilldelning av vakttid sker utan dialog till tid som passar i schema. Om båtplatsinnehavare inte återkommer efter påminnelse utgår en avgift på ytterligare 500 kronor och extern vakt allokeras.


Avgiften för utebliven inbokad vakthållning är 1000 kronor per vaktpass. Om det känns ensamt eller obehagligt att gå vakt på egen hand, får du själv ordna med en vaktkompis.

Vaktpasset på midsommarafton ger befrielse från andra nattpass samt hamnarbete.


Övrigt

Se hamnen från luften, som den såg ut före den nya västra bryggan, på YouTube (4m55s). Tyvärr står det "Stråvalla Båtförening" i introduktionen.


Angöring Nidingen

Sjökort för angöring av Nidingens fyrplats här