Stråvalla Båtklubb samarbetar med

Väder länkar

Senaste nytt

2021-11-20 Bommen till hamnplanen ersatt av kätting i väntan på ny bom

Lås upp och lås som vanligt med tagg. Se till vid låsning att kättingens ögla låses fast.


2021-09-28 Miljöbidrag för blästring av båtbottnar

Det så kallade LOVA-bidraget kan täcka 80 % av kostnaden för att blästra båtbotten ren från miljöfarliga färger. Ett cirkapris för blästring är 1200 kr/m2. Kontakta Patrik Lindberg om du är intresserad senast 2021-10-03.


2021-08-23 Erbjudande Navigationsskolan

Angående nya regler för vattenskoter. Om man har ett Förarintyg för båt som är utfärdat före 1/5 - 2022 kan man ansöka om ett Förarintyg för vattenskoter hos Transportstyrelsen utan att behöva genomgå utbildning eller göra ett nytt prov. Navigationsskolan erbjuder kurser för Förarintyg både för båt och vattenskoter. Ange båtklubbens namn under "Eventuellt meddelande" så får du rabatt vid anmälan. Mer info i denna länk


2021-07-15 Parkering inom hamnområdet

På förekommen anledning påminner vi alla medlemmar om att parkering inom hamnområdet enbart är tillåten om ni skall använda er båt, inte för besök på badplatsen. Enbart ett fordon per båtplats!


2021-05-08 Ovillkorlig stängning av bommen till hamnplanen

Vid in- eller utpassage måste bommen genast stängas, så att ingen obehörig blir inlåst på hamnplanen. Enklast är att stanna bilen, på innsidan utanför bommens bestryknings område, alt. på utsidan bommen tills dess att bommen stängts automatiskt.


2021-02-01 Viktigt inför båtsäsongen 2021

• För båtplatsinnehavare gäller att anmäla sig till arbete i hamnen senast 2021-03-12

• För båtplatsinnehavare gäller att anmäla sig till två vaktpass i hamnen senast 2021-04-12

• En utebliven anmälan medför en avgift på 500 SEK

• Ovan gäller även om du inte tänker sjösätta och därmed ska anmäla din plats till s.k. sommarplats 

• Kalender för 2021 se nedan under "Inför båtsäsongen 2021".

• Föreningen har påbörjat ett utbyte av nycklar och ersätter dem med nyckelbrickor. Nyckel kommer

  ej att kunna användas i grind och i övriga låsta funktioner efter 2021-05-01.

  För utbyte av nyckel till nyckelbricka, förlust eller icke fungerande nyckelbricka, kontakta

  Torstein Fagerhaug. (Möjlighet till byte även i samband med årsmöte, 2021-04-10)


2020-09-30 Låst munstycke till högtryckstvätten

Som megdelades på medlemsmötet 2020-09-12, så ska munstycket till högtryckstvätten hållas låst med hänglås. Nyckel till hänglåset finns i nyckelskåpet i klubbhuset.


2020-08-19 Trailerplatser, bilparkering och sophantering

Trailerplatserna får absolut inte användas för parkering av bil eller trailer av vem som helst. Platsen är hyrd och får endast utnyttjas av den som hyr. Den enda trailer som får finnas på hamnplanen, förutom på de hyrda platserna, är klubbens egen trailer parkerad vid containern närmast klubbhuset.

Bilparkering: Endast en bil per båtplats får parkeras på hamnplanen. Om du bor nära hamnen, så parkera gärna hemma efter avlastning i hamnen och ta en välgörande promenad till hamnen.

Sophantering: Om locket till ett sopkärl inte går att stänga, så får inte soporna plats och soporna måste tas hem. Vänligen respektera detta. Om du ser någon icke-båtklubbsmedlem, som försöker använda klubbens sopkärl, så påpeka gärna att kärlen är till för båtklubbens medlemmar.


2020-05-17 Alternativ till bottenfärg

Under årsmötet 2020-05-16 presenterade styrelsen skrovskyddsduk, som miljövänligt ett sätt att helt slippa bottenfärg på båten. Skrovskyddsduk finns monterad på båtplats N 14. 

Vill du måla båtbottnen, så använd biocidfri bottenfärg. Provtagning i hamnen har visat på alltför höga halter av miljögifter. Vi måste gemensamt arbeta för att minska miljögifterna.


2020-05-13 Inga husbilar på hamnparkeringen

Styrelsen inför en enkel regel: Inga husbilar på hamnplanen.


2019-09-10 Högtryckstvätt
Högtryckstvätten fungerar i 45 minuter. Du öppnar hänglåset till handtaget med din nyckel och startar tvätten med hjälp av nyckeln, på samma sätt som för bommen. Var noga med att följa anslagna instruktioner. En hammare eller liknande kan behövas för knacka på luckan för att öppna för filtrering av spolvatten. 
Håll emot lagom när slangen ska rullas in i högtryckshuset.


2019-08-09 Ingen parkering på pirarna

För lämna fri väg för utryckningsfordon, så är det absolut förbjudet att parkera på pirarna. Tänk på att även flakmopeder och cykelkärror kan utgöra hinder.


2019-07-10 Öppning/stängning av bommen till hamnplanen

• Stå utanför hamnplan. Se till att inte blockera fotocellen i knähöjd
• Håll nyckelbricka mot läsaren
• När lampan ovan bommen blinkar, är öppning startad
• När bommen är öppen lyser lampan med fast sken
• Passera bommen, som stängs efter 40 s
• Kontrollera att bommen blir stängd


2018-09-16 Kranen

Kranen är reparerad. Styrelsen har beslutat att max 3000 kg får lyftas tills vidare. Detta för att undvika ytterligare dyra reparationer. Lyft av tyngre båtar kan samordnas och får använda mobilkran.

 

2018-09-09 Hamnparkering

Endast markerade parkeringsplatser ska användas och endast ett fordon per båtplats. Ingen parkering på pirarna eller på markerade trailerplatser.

 

2018-06-05 Strandparkering

Medlemskort i Stråvalla Båtklubb har ALDRIG givit tillstånd till parkering på strandparkeringen.  Parkeringstillstånd utfärdas av Stråvalla Fritidsförening. Se stravallafritidsforening.se/evenemang.html

 

 

Inför båtsäsongen 2021

Kommer båten i sjön i sommar? Anmäl så snart som möjligt till tfaugerhaug@gmail.com eller på tfn 0766101488 (även SMS), att du inte kommer att sjösätta i år. Många medlemmar står i kö för att få hyra en båtplats över sommaren. Om klubben kan hyra ut din plats, kommer din båtplatsavgift att helt eller delvis krediteras, beroende på när den som hyr får platsen.

OBS: Egen uthyrning i andra hand är förbjuden och leder till uteslutning ur klubben!

 

Sommar- och trailerplatser. Anmälan av intresse för sommar- och/eller trailerplatser ska vara klubben till handa senast 2021-04-30. Anmälan görs genom att använda "Båtuppgifter/anmälan (formulär)" eller "Båtuppgifter/anmälan (pdf)" under fliken "Medlem". Fullständigt ifylld "Båtuppgifter/anmälan (pdf)" skickas till Torstein Fagerhaug, Långamossevägen 24, 439 65 Stråvalla. När du erhållit en plats och betalat fakturerad avgift tar du kontakt med Peter Gustafsson för att bli tilldelad vaktpass. Efter det kontaktar du Torstein Fagerhaug och då får du en nyckel till hamnen. För trailerplatser betalar du en nyckeldeposition. Kontaktuppgifter för Peter hittar du under fliken "Kontakta".

 

Ny båt eller ny försäkring. Anmälan till klubben görs på samma sätt som för sommar- och trailerplatser. Se ovan. Skicka även en kopia på giltig båtförsäkring till Torstein Fagerhaug.

 

Sjösättning och upptagning med kran på nedan angivna dagar är avgiftsfri för medlemmar. För icke-medlem är avgiften 500 SEK. På övriga dagar är avgiften 1000 SEK för medlemmar, för icke-medlem 1200 SEK. Vid lyft med kranen måste ett giltigt försäkringsbrev uppvisas. 

Endast försäkrade båtar kan lyftas.

 

Viktiga datum för båtplatsinnehavare


februari

Utskick av fakturor

12

mars

31

mars

Sista dagen för inbetalning av fakturerade avgifter

10

april

12

april

17

april

Arbetstillfälle 1

18

april

Arbetstillfälle 2

24

april

Arbetstillfälle 3

25

april

Arbetstillfälle 4

8

maj

Sjösättning med kran. För bokning kontakta Peter Skoglund. Kontaktuppgifter hittar du under fliken "Kontakta".

22

maj

Sjösättning med kran. För bokning kontakta Peter Skoglund

19

juni

18

september

Medlemsmöte kl 10.00 i klubbstugan 

18

september

Upptagning med kran. För bokning kontakta Peter Skoglund

9

oktober

Upptagning med kran. För bokning kontakta Peter Skoglund

Viktiga datum för dig som väntar på båtplats


februari

Utskick av fakturor

31

mars

Sista dagen för inbetalning av fakturerade avgifter

10

april

19

juni

30

april

Sista dagen för anmälan av intresse för sommar- och/eller trailerplats

18

september

Medlemsmöte i klubbstugan

Övrigt

Ny version av klubbens stadgar publicerad. Se STADGAR SBK.pdf


Se hamnen från luften, som den såg ut före den nya västra bryggan, på YouTube (4m55s). Tyvärr står det "Stråvalla Båtförening" i introduktionen, men någon sådan förening finns ju inte.