Stråvalla Båtklubb samarbetar med

Väder länkar

Senaste nytt

2022-11-21 Föreläsning om Sjöräddning

Ett mycket intressant föredrag från Lina. Att förstå sjöräddningsorganisation, kontaktvägar och utrustning kan rädda liv. Tack för initiativet!

För dem som inte hade möjlighet att delta finns delar av presentationen här.


2022-10-04 Föreläsning om Sjöräddning, 2022-11-20 kl 14-16 Klubbhuset

Målet med föreläsningen är att öka kunskapen om vem man larmar och när,

- Vilken hjälp som finns att få och hur systemet är uppbyggt
- Öka förståelsen för de vanligaste olyckorna hos fritidsfartyg

- Vad man kan göra för att minska riskerna för olycka

- Hur man agerar om man skulle hamna i en besvärlig situation eller till och med nöd


Föreläsare: Lina Buurstra, sjöräddningsledare på Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral, JRCC sedan 2016. Bakgrund; sjökaptensexamen och varit yrkesverksam i oceangående tanksjöfart.


Anmälan med namn och antal deltagare till info@stravallabatklubb.se, först till kvarn gäller, bekräftelse kommer.


Nytt datum för Medlemsmöte

Nytt datum för medlemsmöte, 2022-10-01 kl 10:00, klubbstugan


2022-04-03 Ny bom nu på plats

Inför säsongen 2022 har nu en ny motordriven aluminiumbom monterats. Fotocell kommer också att monteras på sådant sätt att risken för att grindens inte av misstag blockeras vid försök till öppning.


2022-04-02 VBF medlem appen

Föreningen är medlem i Västkustens båtsällskap som organiserar båtklubbar på västkusten. Genom detta medlemskap finns rabatter att utnyttja avseende båtutrustning. För att utnyttja dessa, ladda ner medlemsappen och registrera dig med samma mailadress som du uppgivit till föreningen.

Appen visar en QR-kod som används i butik. Ytterligare instruktioner finns här.


2022-03-06 Parkeringstillstånd

VIKTIGT: Nytt för i år, då måste alla medlemmar med fast båtplats hämta ut ett P-tillstånd (ett per båtplats) som måste ligga synlig i vindrutan vid parkering på hamnplan.
Alla som tilldelas en Trailerplats eller tillfällig sommarplats måste också hämta ut ett P-tillstånd innan nyckelbrickan aktiveras.
Kontakta Torstein Fagerhaug för att avtala tid för att hämta ut ett P-tillstånd. (Möjlighet till uthämtning även i samband med årsmöte, (2022-04-09).

Inför båtsäsongen 2022

Kommer båten i sjön i sommar? Anmäl så snart som möjligt till tfagerhaug@gmail.com om du inte kommer att sjösätta i år. Många medlemmar står i kö för att få hyra en båtplats över sommaren. Om klubben kan hyra ut din plats, kommer din båtplatsavgift att helt eller delvis krediteras, beroende på när den som hyr får platsen.

OBS: Egen uthyrning i andra hand är förbjuden och leder till uteslutning ur klubben!

 

Sommar- och trailerplatser. Anmälan av intresse för sommar- och/eller trailerplatser ska vara klubben till handa senast 2022-04-30. Anmälan görs genom att använda "Båtuppgifter/anmälan (formulär)" eller "Båtuppgifter/anmälan (pdf)" under fliken "Medlem". Fullständigt ifylld "Båtuppgifter/anmälan (pdf)" skickas till Torstein Fagerhaug, Långamossevägen 24, 439 65 Stråvalla. När du erhållit en plats och betalat fakturerad avgift tar du kontakt med Peter Gustafsson för att bli tilldelad vaktpass. Efter det kontaktar du Torstein Fagerhaug och då får du en nyckelbricka till hamnen. För trailerplatser betalar du en nyckeldeposition. Kontaktuppgifter för Peter hittar du under fliken "Kontakta".

 

Ny båt eller ny försäkring. Anmälan till klubben görs på samma sätt som för sommar- och trailerplatser. Se ovan. Skicka även en kopia på giltig båtförsäkring till Torstein Fagerhaug.

 

Sjösättning och upptagning med kran på nedan angivna krandagar är avgiftsfri för medlemmar med båtplats. För icke-medlem är avgiften 1000 SEK. På övriga dagar är avgiften 1500 SEK för medlemmar, för icke-medlem 1700 SEK. Vid lyft med kranen måste ett giltigt försäkringsbrev uppvisas. 

Endast försäkrade båtar kan lyftas.

 

Viktiga datum

28

februari

Utskick av fakturor

11

mars

Sista dagen för anmälan till arbete i hamnen, instruktion se nedan

31

mars

Sista dagen för inbetalning av fakturerade avgifter

 9

april

Medlemsmöte hamnplan kl 10.00

 9

april

Arbetstillfälle 1

10

april

Arbetstillfälle 2

23

april

Arbetstillfälle 3

24

april

Arbetstillfälle 4

30

april

Sista dag för anmälan vaktpass, instruktion se nedan

7

maj

Sjösättning med kran. För bokning kontakta Bo Fock. Kontaktuppgifter hittar du under fliken "Kontakta".

21

maj

Sjösättning med kran. För bokning kontakta Bo Fock

1

oktober

Medlemsmöte kl 10.00 i klubbhuset.

17

september

Upptagning med kran. För bokning kontakta Bo Fock

8

oktober

Upptagning med kran. För bokning kontakta Bo Fock

Anmälan arbete i hamnen

För att hamnkommittén skall beredas möjligheter till att planera in ditt arbetsönskemål, ombeds du att senast 2022-03-11 skicka in nedanstående uppgifter via e-post till e-postadress fagelorn@gmail.com. Insända uppgifter betraktas som gällande och undertecknade. Har du inte tillgång till e-post, så kan du kanske be någon skicka in dina uppgifter.

OBS: Arbete i hamnen är obligatoriskt för alla medlemmar med båtplatserna 1–108. Uteblivet svar eller inte i tid från dessa medlemmar medför betalning 500 kronor, som kommer att faktureras i slutet av båtsäsongen.

Övriga medlemmar är naturligtvis välkomna att frivilligt teckna sig för en arbetsdag.   

Vänliga hälsningar

Hamnkommittén

 

Starta din mejl-app. Öppna nytt meddelande, ange ämne: Anmälan till arbete. Kopiera in nedanstående, fyll i och skicka till fagelorn@gmail.com


Alt 1.

Jag kan/vill inte delta i vårens arbetsuppgifter utan förbinder mig i stället att betala 500 kronor, som faktureras i efterhand, ange ____ (ange X)


Alt 2.

Jag vill bli kontaktad av hamnkommittén för att delta i vårens arbetsuppgifter vid nedanstående valda tillfällen.

 

 V.g. markera arbetsdagarna med (1) för i första hand och (2) för i andra hand när du kan.

  

___  2022-04-09 (lördag)

___  2022-04-10 (söndag)

___  2022-04-23 (lördag)

___  2022-04-24 (söndag)

 

Namn:

Medlem nr:

Båtpl. Nr:

E-post:

Telefon:

Anmälan till vakthållning

Vakthållning 2 nätter i Stråvalla båthamn är obligatorisk för alla ordinarie båtplatsinnehavare, innehavare av trailerplats och innehavare av sommarplats, för att minimera stölder och åverkan på båtar och hamnanläggning.


Undantag medges endast om synnerliga skäl föreligger och först efter att kontakt tagits med nedanstående styrelsemedlem.


Kontakta Peter Gustafsson senast den 30 april för att få ett vaktpass som passar.


Om ingen anmälan görs eller om anmälan sker efter ovan angivet datum, så utgår en förseningsavgift på 500 kronor. Om båtplatsinnehavare inte återkommer efter påminnelse utgår en avgift på ytterligare 500 kronor och extern vakt allokeras.


Avgiften för utebliven inbokad vakthållning är 1000 kronor per vaktpass. Om det känns ensamt eller obehagligt att gå vakt på egen hand, får du själv ordna med en vaktkompis.

Vaktpasset på midsommarafton ger befrielse från andra nattpass samt hamnarbete.


Peter ger dig även den information du behöver för uppdraget.

Övrigt

Se hamnen från luften, som den såg ut före den nya västra bryggan, på YouTube (4m55s). Tyvärr står det "Stråvalla Båtförening" i introduktionen.