Stråvalla Båtklubb - en källa till samhörighet och livsnjutning

Stråvalla Båtklubb förenar människor med intresse för båtsport.

Klubben består av ca. 145 medlemmar och byggs på ideella krafter.

Vi värnar miljön, verkar för säkerhet och trygghet till sjöss samt att hamnen och verksamheten utvecklas efter medlemmarna önskemål.Vision


Tillsammans skapar vi det goda båtlivet

Visionen beskriver:

Gemenskap och kamratskap. Många måste engagera sig tillsammans.

Man kan inte skapa det goda båtlivet ensam.

Något som sker nu och framåt i tiden utan bortre tidsgräns.

Alla enskilda båtägare har sin syn på det goda båtlivet, men vi tar fasta på det som förenar oss och det vi vill påverka och utveckla.

Verksamhetsmål


Övergripande mål:


Vi ska skapa förutsättningar för ett båtliv med livskvalitet för

oss och kommande generationer.


Långsiktiga verksamhetsmål:


Vi ska:


  • ta tillvara medlemmarnas intresse och generera medlemsnytta
  • bedriva ett aktivt miljöarbete med koppling till båtlivet
  • verka för ett gott sjömanskap.


Strategi


Målen når vi genom att :

  • främja medlemmarnas medinflytande och delaktighet
  • aktivt stimulera medlemmarnas vilja att arbeta ideellt
  • främja ungdomsverksamheter
  • ta tillvara medlemmarnas kompetenser inom klubben.