Klubbens officiella adress

Stråvalla Båtklubb

c/o Patrik Lindberg

Stockenvägen 22

439 65 Stråvalla

tfn 0707923711

Fakturaadress

Torstein Fagerhaug

Långamossevägen 24

439 65 Stråvalla

tfn 0766101488

Styrelsen


Ordförande

Patrik Lindberg

Kontakter med

båtförbund och myndigheter


Kassör

Torstein Fagerhaug

Fakturor, frågor om avgifter, båtplatser, nycklar


Sekreterare

Marie RexeliusHamnkapten

Peter Gustafsson

Vakthållning, miljöombud


Ledamot

Bo Fock

Klubbregister,

webbredaktör

0728878779

bosse.fock@gmail.com

 


Ledamot

Torbjörn Öhrström


Klubbregister,

webbredaktör


Ledamot

Christer Örn

Hamnkommittén

0724449221

fagelorn@gmail.com

 


Ledamot

Peter Skoglund

Hamnkommittén,
Kranansvarig

Hamnkommittén


Ordinarie medlem

Christer Örn

Sammankallande

0724449221


Ordinarie medlem

Peter Skoglund


0701448545

Ordinarie medlem

Daniel Karlsson

0722440645


Piruttagen medlem

Tommy Hansson


0703885356


Piruttagen medlem

Mikael Nordström


0706340017


Piruttagen medlem

Johan Lantz


0702577497

Piruttagen medlem

Richard Kluvetasch

0704096298