Kontakt

Fakturaadress

Stråvalla Båtklubb

c/o Torstein Fagerhaug

Långamossevägen 24

439 65 Stråvalla

Styrelsen


Ordförande

Lars Larsson

Kontakter med

båtförbund och myndigheter


Kassör

Torstein Fagerhaug

Fakturor, frågor om avgifter


Sekreterare

Marie Rexelius

Sekreterare


Hamnkapten

Peter Gustafsson

Vakthållning


Ledamot

Torbjörn Öhrström


Webbredaktör

Medlemsregister


Ledamot

Christer Örn

Hamnkommittén

hamnarbete@stravallabatklubb.se


 


Ledamot

Daniel Karlsson

Hamnkommittén

Kranansvarig


LedamotMikael Johansson

HamnkommitténLedamotJörgen Sundberg

Båtplatser, miljö, taggar samt parkeringstillstånd


Ledamot

Robert Gyllenhammar

Hamnkommittén