Klubbens officiella adress

Stråvalla Båtklubb

c/o Patrik Lindberg

Stockenvägen 22

439 65 Stråvalla

tfn 0707923711

Fakturaadress

Torstein Fagerhaug

Långamossevägen 24

439 65 Stråvalla

tfn 0766101488

Styrelsen


Ordförande

Patrik Lindberg

Kontakter med

båtförbund och myndigheter


Kassör

Torstein Fagerhaug

Fakturor, frågor om avgifter, båtplatser, nycklar


Sekreterare

Marie Rexelius

Sekreterare


Hamnkapten

Peter Gustafsson

Vakthållning, miljöombud


Ledamot

Torbjörn Öhrström


Webbredaktör

Medlemsregister


Ledamot

Christer Örn

Hamnkommittén

0724449221

fagelorn@gmail.com

 


Ledamot

Daniel Karlsson

Hamnkommittén

Kranansvarig


LedamotMikael Johansson

Hamnkommittén


LedamotJörgen Sundberg

Hamnkommittén