Stråvalla 2020-01-22

 

Anmälan till arbete i hamnen 2020

Nu är det dags att börja planera för sommarens båtliv. För att hamnen skall fungera till din belåtenhet måste vi utföra sedvanligt underhållsarbete. Om dessa arbeten skall kunna utföras till en rimlig kostnad, krävs att klubbens medlemmar ställer upp och jobbar en dag.

Du har möjligheten att själv anmäla dig, skaffa en ersättare eller betala 500 kronor till klubben för utebliven arbetsinsats.

För att hamnkommittén skall beredas möjligheter till att planera in ditt arbetsönskemål, ombeds du att senast 2020-03-14 skicka in nedanstående uppgifter via e-post till e-postadress c.o@aderbys.se. Insända uppgifter betraktas som gällande och undertecknade. Har du inte tillgång till e-post, så kan du kanske be någon skicka in dina uppgifter. (Använd helst INTE alternativet att skicka in nedanståend, ifyllda och undertecknade tallong, till Christer Örn, Stockenvägen 6, 439 65 Stråvalla.)

OBS: Arbete i hamnen är obligatoriskt för alla medlemmar med båtplatserna 1–108. Uteblivet svar eller inte i tid från dessa medlemmar medför betalning 500 kronor, som kommer att faktureras i slutet av båtsäsongen.

Övriga medlemmar är naturligtvis välkomna att frivilligt teckna sig för en arbetsdag.   

Vänliga hälsningar

Hamnkommittén

Starta din mejl-app. Öppna nytt medelande, ange ämne: Anmälan till arbete. Kopiera in nedanstående, fyll i och skicka till c.o@aderbys.se.

alt. 1

___

Jag kan/vill inte delta i vårens arbetsuppgifter utan förbinder mig i stället att betala 500 kronor, som faktureras i efterhand, ange (x)

alt. 2

 

Jag vill bli kontaktad av hamnkommittén för att delta i vårens arbetsuppgifter vid nedanstående tillfällen.

 

 

V.g. markera arbetsdagarna med (1) för i första hand och (2) för i andra hand när du kan.

 

 

___  2020-04-18 (lördag)

___  2020-04-19 (söndag)

 

 

___  2020-04-25 (lördag)

___  2020-04-26 (söndag)

 

Namn:

Medlem nr:

Båtpl. Nr:

E-post:

Telefon: